מכונות ייצור מתקדמות

במפעל קיימות כל המכונות הדרושות לייצור כל סוגי השלטים